Пупин Форум 2024 у Београду, Србија

Први Пупин форум, "Напредак у партнерствима САД-Србија у променљивом свету," имао је за циљ ревитализацију историјски позитивних односа између Србије и Америке. Мисија је била обновити и продубити сарадњу, поверење и партнерство које су две нације уживале у прошлости, истовремено отварајући нове канале за размену. Форум је нагласио значај политичке и економске стабилности за јачање односа САД-Србија, подршку америчким инвестицијама и развој српске стартап сцене. Учесници су истакли кључну улогу Србије као главног партнера САД у Балкану, истражујући потенцијал региона, технолошки напредак, одрживу енергију и заједничке иницијативе у области е-мобилности. Фокус је био на изградњи поверења и партнерстава како би Србија постала једна од најразвијенијих и технолошки најнапреднијих земаља. Форум је одржан 31. маја 2024. у Југословенској кинотеци у Београду.

Панели

Сналажење у српској спољној политици: Разговор са српским министром спољних послова

Овај разговор је пружио дубински преглед тренутног стања и будућих перспектива односа САД-Србија, наглашавајући кључну улогу Србије у западном Балкану и њен утицај на регионалну стабилност. Обрађени су кључни елементи српске спољне политике у светлу глобалних геополитичких изазова и изложени су стратешки планови и визија новог министра спољних послова за дипломатске напоре Србије.

Navigating Serbian Foreign Policy: A One-on-One Discussion with the Serbian Foreign Minister

This conversation provided an in-depth examination of the current state and future prospects of US-Serbia relations, highlighting Serbia's pivotal role in the Western Balkans and its impact on regional stability. It addressed key elements of Serbian foreign policy amidst global geopolitical challenges and outlined the new Foreign Minister's strategic plans and vision for Serbia's diplomatic efforts.


Moderated by Vuk Velebit (Pupin Initiative) and featuring:

  • Marko Djurić, Minister of Foreign Affair, Republic of Serbia

Биотехнологија - следећа граница за Србију и нова прилика за партнерство САД-Србија?

Биотехнологија и прецизна медицина чине други стуб технолошки вођеног глобалног економског раста. Сједињене Државе, са својим јединственим екосистемом научних предузетника, венчур капитала и академске заједнице, су неоспорни лидер у овој области. У међувремену, Србија, након изузетног успеха у ИТ сектору, је спремна да се укључи у трансформативни кампус Bio4. Разматрани су научени лекције у стварању биотехнолошких центара и тајне искоришћавања идеја и енергије врхунских истраживања у области животних наука.

Енергетска безбедност, ланци снабдевања и е-мобилност: Одржива решења за енергетске потребе

Енергетска безбедност је била критично политичко, стратешко и економско питање усред еволуирајуће глобалне геополитике која утиче на ланце снабдевања. Дешавале су се огромне промене, са светом који се реорганизује и тражи ефикаснија и поузданија решења у свим областима. Овај процес је додатно компликовала револуционарна достигнућа у области е-мобилности. Ове теме су биле у фокусу панел дискусије која је истраживала изазове и могућа решења за постизање енергетске безбедности у овом брзом променљивом окружењу.

Дигитални суседи: Искоришћавање технолошких достигнућа за заједнички раст

Наши највећи ресурси су били наши људи, њихово знање, стручност и иновативно окружење у којем смо живели. Проширење ове сарадње је било кључно, нудећи Србији и Америци значајне могућности за технолошки напредак и конкурентност. Дискусија је истраживала могућности, изазове, будуће перспективе и начине за даље унапређење.

© 2023-2024 Пупин Иницијатива. Сва права задржана.

Палмотићева 16, 11100 Београд, Србија · 1717-1 N St NW, Washington, DC 20036, USA